Od 01. listopada 2022. godine LAG 5 započeo je s provedbom novog projekta – EUROPE DIRECT KORČULA u partnerstvu s Korčulanskom razvojnom agencijom KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge i Gradom Korčula. Radi se o prvom takvom centru na otoku u Hrvatskoj i drugom u našoj Dubrovačko-neretvanskoj županiji, koji će se nadovezati na dugogodišnji rad LAG-a 5, odnosno na naše iskustvo i znanje u pripremi i provedbi EU projekata, kao i informiranje građana o aktualnostima u programima i natječajima Europske unije.

LAG 5 je s partnerima projekt Europe Direct Korčula prijavio u listopadu 2020. godine te je u svibnju 2021. odabrano 10 takvih centara u Hrvatskoj. Europe Direct Korčula odabran je kao jedanaesti takav centar u Hrvatskoj i s radom započinje 1. listopada 2022. godine.

EUROPE DIRECT u Korčuli bit će član mreže Europe Direct u Hrvatskoj, koja je pak dio sveeuropske mreže centara. Ti centri približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a, dok mrežom upravlja Europska komisija. Zainteresirani stanovnici moći će nam se nam se obratiti s pitanjima o politikama, programima i prioritetima EU-a te sudjelovati u događanjima na temu budućnosti EU-a.

Projekt traje do kraja 2025. godine, a u sklopu projekta posjećivati će se škole, u kojima će se održavati prezentacije, voditi rasprave o EU-u i dijeliti službene publikacije.

Trenutno je u tijeku uređenje prostora na adresi Trg sv. Justine 13 u Korčuli gdje će biti novi centar, kao i izrada web stranice na adresi www.europedirectkorcula.eu te priprema društvenih mreža.

Leave A Comment