U ponedjeljak, 13. veljače 2023. godine, u organizaciji Europe Direct Korčula u suradnji sa Centrom dr. Rudolfa Steinera i Gradskim muzejom Korčula kao domaćinom, održana su dva predavanja o biodinamičkoj proizvodnji u sklopu strategije “Od polja do stola” koja je u središtu europskog zelenog plana.

Ravnateljica Centra dr. Rudolfa Steinera, dr. sc. Dijana Posavec istaknula je težnju Europe da bude prvi klimatski neutralan kontinent te da EU u okviru zajedničke poljoprivredne politike zauzima vrlo ambiciozan pristup održivosti. Do 2030. godine želi se smanjiti upotreba pesticida u poljoprivredi EU za 50%, upotreba umjetnih gnojiva za 20%, upotreba antibiotika kod uzgoja životinja za 50%, te obnoviti prirodna staništa na najmanje 10% poljoprivrednog zemljišta EU.

Predavanja na temu “Biodinamička agrikultura u funkciji održive poljoprivredne prakse” i “Uvodno predavanje o biodinamičkoj poljoprivredi, osnovnim postulatima, metodama i tehnikama uzgoja” dala su brojnoj i zainteresiranoj korčulanskoj publici osnovne informacije kako krenuti sa uvođenjem biodinamike na svojim poljoprivrednim gospodarstvima, a mogli su i kupiti literaturu potrebnu za isto.

S obzirom na veliki interes planiramo daljnju suradnju s Centrom dr. Rudolfa Steinera i ravnateljicom Dijanom Posavec te na novim radionicama i edukacijama na terenu, a ovim putem zahvaljujemo sugrađanima na inicijativi i pomoći pri organizaciji ovog događaja!

Leave A Comment