U okviru kontinuirane potpore EU-a za Gazu Komisija će osigurati dodatnih 25 milijuna eura humanitarne pomoći. Time se ove godine učetverostručuje humanitarna pomoć EU-a za Gazu s ukupnim iznosom iznad 100 milijuna eura.

Dodatna pomoć poslat će se humanitarnim organizacijama, s posebnim naglaskom na vodu i sanitarne uvjete, zdravlje, hranu i druge osnovne potrepštine.

Predsjednica Ursula von der Leyen najavila je danas financiranje: Danas mogu najaviti da dodatno povećavamo humanitarnu pomoć Gazi za 25 milijuna eura. Na taj bi način Europska unija poslala ukupno 100 milijuna eura humanitarne pomoći civilima u Gazi. Istodobno surađujemo s Izraelom, Egiptom i Ujedinjenim narodima kako bismo osigurali pristup Gazi za veći broj konvoja, među ostalim putem koridora i prekida vatre za humanitarne potrebe.

Cjelovito priopćenje za medije dostupno je ovdje.

Leave A Comment