Europska komisija danas je donijela paket mjera za proširenje za 2023. u kojem je detaljno ocijenila trenutačno stanje i napredak koji su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska, a po prvi put i Ukrajina, Republika Moldova te Gruzija ostvarili na putu prema pristupanju Europskoj uniji. Izvješće je posebno usmjereno na napredak u provedbi temeljnih reformi, kao i na pružanje jasnih smjernica o budućim prioritetima reformi. Pristupanje jest i ostat će proces koji se temelji na zaslugama i u potpunosti ovisi o objektivnom napretku koji je postigla svaka zemlja.

Europska komisija danas je donijela novi plan rasta za zapadni Balkan kako bi regija prije pristupanja ostvarila određene koristi od članstva, kako bi se  potaknuo gospodarski rast i ubrzala prijeko potrebna socioekonomska konvergencija. Cilj je omogućiti partnerima da pojačaju reforme i ulaganja kako bi se znatno ubrzao proces proširenja i rast njihovih gospodarstava. U tu je svrhu za razdoblje 2024. – 2027. predložen novi Instrument za reformu i rast u vrijednosti od 6 milijardi eura za zapadni Balkan. Plaćanja će se izvršiti tek nakon provedbe dogovorenih reformi.

Više informacija dostupno je na internetu:

Leave A Comment