Europska unija predana je postizanju nulte neto stope emisija CO2 do 2050. Iako se velik dio mjera temelji na smanjenju trenutačnih razina emisija, bit će nam potrebne i tehnologije kojima se CO2 može hvatati ili uklanjati izravno iz atmosfere, a zatim skladištiti ili upotrebljavati. Te će tehnologije biti usmjerene na sektore u kojima je smanjenje emisija posebno teško ili skupo, kao što su primjerice emisije iz procesa izrade cementa ili proizvodnje energije iz otpada. Komisija je stoga danas donijela Komunikaciju o industrijskom upravljanju ugljikom u kojoj se navode pojedinosti o tome kako bi te tehnologije mogle doprinijeti smanjenju emisija za 90 % do 2040. i postizanju klimatske neutralnosti do 2050.

aktu o industriji s nultom neto stopom emisija Komisija je predložila da EU do 2030. razvije kapacitet skladištenja CO2 od 50 milijuna tona godišnje. Na temelju procjene učinka preporučenog klimatskog cilja EU-a za 2040., ta će se brojka morati povećati na oko 280 milijuna tona do 2040. U Komunikaciji o industrijskom upravljanju ugljikom utvrđuje se sveobuhvatan politički pristup za postizanje tih ciljeva.

Europski pristup industrijskom upravljanju ugljikom

U današnjoj Komunikaciji utvrđuje se niz mjera koje treba poduzeti na razini EU-a i na nacionalnoj razini kako bi se omogućilo uvođenje tehnologija i infrastrukture potrebne za uspostavu jedinstvenog tržišta CO2 u Europi u narednim desetljećima. Komisija će započeti s pripremnim radom na mogućem budućem regulatornom paketu za transport i skladištenje CO2 kojim bi se razmotrila pitanja kao što su struktura tržišta i troškova, pristup trećih strana, standardi kvalitete CO2 ili poticaji za ulaganje u novu infrastrukturu. Komisijin Zajednički istraživački centar (JRC) danas je objavio izvješće o budućoj prometnoj mreži CO2 za Europu i povezanim potrebama za ulaganjima.

Komisija će procijeniti i količine CO2 koje je potrebno ukloniti izravno iz atmosfere (industrijsko uklanjanje ugljika) kako bi se ispunile ambicije EU-a u pogledu smanjenja emisija za 2040. i 2050. te procijeniti opće ciljeve i mjere politike za njihovo postizanje. To će uključivati procjenu načina obračunavanja uklanjanja i trajnog skladištenja u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS).

Kako bi pomogla u povećanju tržišta za hvatanje i trajno skladištenje emisija CO2, Komisija će utvrditi smjernice za postupke izdavanja dozvola za projekte i uspostaviti atlas potencijalnih skladišnih geoprostora. Komisija će u suradnji s državama članicama razviti i alat za agregiranje za povezivanje dobavljača CO2 s operatorima prijevoza i skladištenja te otkupljivačima CO2. Komisija nastoji uspostaviti jasan okvir za obračun ugljika za upotrebu uhvaćenog CO2 kao resursa, koji bi odražavao klimatske koristi uporabe CO2 kao resursa u industrijskim procesima. Time će se potaknuti uvođenje održivog ugljika u industrijske sektore.

 

Za daljnje informacije

Priopćenje za tisak

Priopćenje za tisak o Preporučenom cilju smanjenja emisija za 2040.

Informativna brošura

Komunikacija o industrijskom upravljanju ugljikom

Priopćenje za medije o klimatskom cilju za 2040.

Komunikacija o klimatskom cilju za 2040.

Hvatanje, skladištenje i korištenje ugljika

Hvatanje, upotreba i skladištenje ugljika

Leave A Comment