Komisija danas objavljuje novo Godišnje izvješće o jedinstvenom tržištu i konkurentnosti.

U izvješću se detaljno opisuju konkurentske prednosti i izazovi jedinstvenog europskog tržišta te se svake godine prate kretanja u skladu s devet pokretača konkurentnosti utvrđenih u Komunikaciji EU-a o dugoročnoj konkurentnosti iz 2023. Pokretači su funkcioniranje jedinstvenog tržišta, pristup privatnom kapitalu, javna ulaganja i infrastruktura, istraživanje i inovacije, energetika, kružnost, digitalizacija, obrazovanje i vještine te trgovina i strateška autonomija. U Komunikaciji iz 2023. utvrđen je skup ključnih pokazatelja uspješnosti koji služe kao pregled napretka tih pokretača. Iako je prerano za utvrđivanje trendova, u izvješću se napominje da se devet pokazatelja poboljšalo, u usporedbi s pet koji su lošiji, tri su stabilna, a za dva nema novih podataka.

U izvješću se podsjeća da je jedinstveno tržište jedno od najvećih integriranih tržišnih područja na svijetu te da potiče gospodarstvo EU-a povećanjem potražnje, diversificiranim izvorima opskrbe, prilikama za inovacije i povećanje proizvodnje, snažnim socijalnim pravima i pravednim radnim uvjetima, a istodobno služi kao geopolitička poluga. Ukazuje na potrebu za jačanjem provedbe dogovorenih pravila i pojednostavnjenjem njihove provedbe.

Kad je riječ o ulaganjima, u izvješću se zaključuje da su se javna ulaganja oporavila s niskih razina nakon financijske krize, djelomično zahvaljujući Mehanizmu za oporavak i otpornost, dok su privatna ulaganja i dalje visoka. Kako bi se povećala dostupnost financiranja poduzetničkim kapitalom te proširila inovativna poduzeća, u izvješću se preporučuje daljnje jačanje unije tržišta kapitala na temelju inicijativa koje su već odobrene od 2020. Također upućuje na javnu nabavu kao instrument za stratešku potporu zelenoj i digitalnoj tranziciji.

Iako su visoke cijene energije i dalje izazov, u izvješću se ističu važni koraci poduzeti proteklih godina kako bi se ažurirao paket instrumenata energetske politike EU-a i pružila potpora proizvodnji čistih tehnologija u EU-u.

U izvješću se također napominje da je EU velika trgovinska sila koja čini 16 % svjetskog izvoza te da je trgovina i dalje izvor konkurentnosti. Također ukazuje na potrebu za obranom jednakih uvjeta i zaštitom naše gospodarske sigurnosti.

Izvršna potpredsjednica Europske komisije za Europu spremnu za digitalno doba Margrethe Vestager izjavila je: Današnje izvješće potvrđuje brojne konkurentske prednosti Europe te da je snažno jedinstveno tržište i dalje ključno za napredak naših poduzeća i iskorištavanje novih mogućnosti. Međutim, potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se potaknula ulaganja, potaknule naše strateške tehnologije i osiguralo da naša radna snaga raspolaže odgovarajućim vještinama.

Thierry Breton, povjerenik EU-a za unutarnje tržište, izjavio je: Jedinstveno tržište i industrijska politika usko su povezani s podupiranjem konkurentnosti EU-a. U današnjem izvješću iznose se činjenice i brojke koje ukazuju na brojne prednosti gospodarstva EU-a, njegovo jedinstveno tržište, njegov inovacijski potencijal i regulatorni okvir u zelenoj i digitalnoj sferi. Unatoč tim snažnim prednostima, potrebno je uložiti više napora kako bi se riješili troškovi energije, izbjeglo trgovanje starim ovisnostima o fosilnim gorivima za nove ovisnosti i osigurala bolja koordinacija ulaganja EU-a i nacionalnih ulaganja u tehnologije budućnosti za kvalitetna radna mjesta u EU-u.

Osim toga, Komisija danas objavljuje nekoliko dokumenata kojima se dopunjuje Godišnje izvješće o jedinstvenom tržištu i konkurentnosti:

  • Dva radna dokumenta službi Komisije, od kojih prvi sadržava, među ostalim, dodatne detaljne informacije o ključnim pokazateljima uspješnosti za konkurentnost. U drugom se predstavljaju nalazi „Praćenja europskih industrijskih ekosustava” o zelenoj i digitalnoj tranziciji u pojedinačnim industrijskim ekosustavima.
  • Pregled stanja jedinstvenog tržišta i konkurentnosti za 2024. pruža širok raspon dodatnih podataka o integraciji jedinstvenog tržišta. Pregled pokazatelja usmjeren je na napredak u provedbi prava EU-a, opće poslovne uvjete, integraciju jedinstvenog tržišta i druge glavne ciljeve politike kao što su rast i radna mjesta, otpornost te digitalno i zeleno gospodarstvo.
  • Izvješće Radne skupine za osiguravanje primjene pravila jedinstvenog tržišta (SMET) za razdoblje 2022. 2023.: U ovom godišnjem izvješću ističe se rad SMET-a, u kojem Komisija i države članice surađuju na uklanjanju neopravdanih prepreka na jedinstvenom tržištu, kao što su provjere nametnute stručnjacima, prepreke izdavanju dozvola za energiju iz obnovljivih izvora i administrativna opterećenja za pružatelje prekograničnih usluga.

Za daljnje informacije

Godišnje izvješće o jedinstvenom tržištu i konkurentnosti (ASMCR)

Radni dokumenti službi Komisije uz ASMCR

Pregled stanja jedinstvenog tržišta

Izvješće Radne skupine za osiguravanje primjene pravila jedinstvenog tržišta (SMET)

Leave A Comment