Europska komisija danas je predstavila zimsku gospodarsku prognozu za 2024.

Nakon slabog rasta prošle godine gospodarstvo EU-a ušlo je 2024. u slabijem položaju od očekivanog. U zimskoj privremenoj prognozi Europske komisije revidira se rast u EU-u i europodručju na 0,5 % u 2023. s predviđenih 0,6 % u jesenskoj prognozi, te na 0,9 % (s 1,3 %) u EU-u i 0,8 % (s 1,2 %) u europodručju 2024. Očekuje se da će se u 2025. gospodarska aktivnost i dalje povećati za 1,7 % u EU-u i za 1,5 % u europodručju.

Očekuje se da će se inflacija usporiti brže nego što se predviđalo u jesen. Predviđa se da će u EU-u inflacija harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (HIPC) pasti sa 6,3 % u 2023. na 3,0 % u 2024. i 2,5 % u 2025. Očekuje se da će u europodručju usporiti s 5,4 % u 2023. na 2,7 % u 2024. i na 2,2 % u 2025.

Priopćenje za medije s dodatnim pojedinostima dostupno je na internetu

Leave A Comment