Komisija je danas potvrdila pozitivnu preliminarnu ocjenu četvrtog hrvatskog zahtjeva za plaćanje u iznosu od 162,5 milijuna eura u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, koji je okosnica instrumenta NextGenerationEU.

Nakon ocjene zahtjeva za plaćanje koji je Hrvatska podnijela 21. prosinca 2023. Komisija je preliminarno zaključila da je Hrvatska u zadovoljavajućoj mjeri ostvarila devet ključnih etapa i sedam ciljnih vrijednosti iz Provedbene odluke Vijeća za četvrti obrok.

Tim zahtjevom za plaćanje obuhvaćeni su važni koraci u provedbi šest reformi i osam ulaganja kojima će se potaknuti pozitivne promjene za građane i poduzeća u Hrvatskoj u područjima kao što su javna uprava, pravosuđe, javna nabava, rani i predškolski odgoj i obrazovanje, dekarbonizacija energetskog sektora, elektroničke komunikacije, istraživanje i inovacije te zdravstvo.

Glavne mjere u tom zahtjevu za plaćanje uključuju:

  • Novi model financiranja vrtića: Hrvatska je donijela novi model za državno financiranje ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje kako bi se povećalo sudjelovanje u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Državno financiranje pomoći će slabije razvijenim regijama u kojima se općine suočavaju s financijskim ograničenjima za financiranje dječjih vrtića. Novim modelom utvrđuje se i nacionalni kriterij za raspodjelu sredstava općinama. Poboljšat će se financijska održivost vrtića, smanjiti regionalne razlike i poboljšati opći pristup ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju u Hrvatskoj.
  • Važna ulaganja u zdravstvenu skrb: Hrvatska je kupila najsuvremeniju dijagnostičku medicinsku opremu za dva glavna klinička centra koja će poboljšati kvalitetu i dostupnost zdravstvene skrbi za sve pacijente, uključujući one kojima je potrebno najsloženije liječenje. Novom opremom poboljšat će se dijagnostika, liječenje i praćenje pacijenata nakon liječenja te će se skratiti boravak u bolnicama, uključujući u jedinicama intenzivne njege. Ograničit će i potencijalne komplikacije, smanjiti troškove liječenja i skratiti vrijeme čekanja u tim klinikama. Hrvatska je nabavila i opremu za liječenje epilepsije kod pacijenata koji ne reagiraju na lijekove te je digitalizirala kardiološke usluge ulaganjem u 40 telemedicinskih centara koji će pružati brze i lako dostupne dijagnostičke kardiološke usluge.

Sljedeći koraci

Svoju preliminarnu ocjenu da je Hrvatska ostvarila ključne etape i ciljne vrijednosti potrebne za to plaćanje Komisija je poslala Gospodarskom i financijskom odboru, koji ima četiri tjedna za izdavanje mišljenja. Plaćanje Hrvatskoj može se izvršiti na temelju mišljenja Gospodarskog i financijskog odbora, nakon što Komisija donese odluku o plaćanju.

Kontekst

Hrvatski plan za oporavak i otpornost uključuje širok spektar mjera ulaganja i reformi (više informacija o hrvatskom planu, uključujući kartu projekata koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost u Hrvatskoj dostupno je ovdje). Plan će se financirati bespovratnim sredstvima u iznosu od 5,8 milijardi eura i zajmovima u iznosu od 4,2 milijarde eura. Zahtjev za plaćanje koji je danas preliminarno potvrđen uslijedio je nakon trećeg hrvatskog zahtjeva za plaćanje, koji je Komisija potvrdila 25. listopada 2023. i koji je Hrvatskoj isplaćen 30. studenoga 2023.

Na temelju ovog zahtjeva za plaćanje, sredstva isplaćena Hrvatskoj u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost povećat će se na 3,7 milijardi eura (uključujući 818 milijuna eura pretfinanciranja primljenog u rujnu 2021. i predujam od 585 milijuna eura u okviru plana REPowerEU primljen 25. siječnja 2023.). To je 37 % svih sredstava iz hrvatskog plana, a ostvareno je 28 % svih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti iz plana.

Više informacija

Preliminarna ocjena hrvatskog četvrtog zahtjeva za plaćanje

Hrvatski plan za oporavak i otpornost

Pregled plana, cjeloviti plan i svi ostali povezani dokumenti

Mehanizam za oporavak i otpornost

Mehanizam za oporavak i otpornost – karta projekata

Tablica pokazatelja za oporavak i otpornost

Uredba o Mehanizmu za oporavak i otpornost

EU kao zajmoprimac

Leave A Comment