Komisija pozdravlja politički dogovor o Aktu o kibernetičkoj solidarnosti koji su jučer postigli Europski parlament i Vijeće, a koji je Komisija predložila u travnju 2023.

Aktom o kibernetičkoj solidarnosti ojačat će se solidarnost na razini EU-a kako bi se otkrile kibernetičke prijetnje i incidenti te kako bi se bolje pripremilo i odgovorilo na njih. Dolazi u ključnom trenutku za kibernetičku sigurnost EU-a jer su geopolitički događaji i dalje povezani s kibernetičkim prijetnjama po EU-u.

Akt o kibernetičkoj solidarnosti uključuje tri mjere:

Prvo, uspostava europskog sustava kibernetičkog sigurnosnog uzbunjivanja, koji se sastoji od mreže nacionalnih i prekograničnih kibernetičkih centara, koji će iskoristiti najsuvremenije alate i infrastrukture, kao što su umjetna inteligencija i napredna analitika podataka, za brzo otkrivanje kibernetičkih prijetnji i kibernetičkih incidenata.

Drugo, Aktom se uspostavlja i mehanizam za izvanredne kibernetičke sigurnosne situacije kojim će se poboljšati pripravnost i sposobnost odgovora na značajne kibernetičke incidente i kibernetičke incidente velikih razmjera.

Treće, prijedlogom se uspostavlja i europski mehanizam za preispitivanje kibernetičkih sigurnosnih incidenata radi preispitivanja i procjene značajnih incidenata ili incidenata velikih razmjera nakon njihova nastanka s ciljem davanja preporuka za poboljšanje položaja EU-a u području kibernetičke sigurnosti.

Aktom o kibernetičkoj solidarnosti povećat će se financiranje djelovanja u području kibernetičke sigurnosti u okviru programa Digitalna Europa za razdoblje 2025. – 2027.

Europski parlament i Vijeće postigli su i dogovor o izmjeni Akta o kibernetičkoj sigurnosti. Ovom se izmjenom otvara mogućnost donošenja europskih programa certificiranja za sigurnosne usluge što će pomoći pri izradi okvira za uspostavu pouzdanih pružatelja usluga u kibernetičkoj sigurnosnoj pričuvi EU-a u okviru Akta o kibernetičkoj solidarnosti.

Priopćenje za medije dostupno je na internetu.

Leave A Comment