Komisija je jučer objavila plan tranzicije za poljoprivredno-prehrambeni ekosustav koji je usmjeren na industriju prerade hrane. Plan su zajednički osmislili Komisija, države članice i dionici kao što su industrijska udruženja i nevladine organizacije.

U okviru prehrambenih sustava utvrđuju se izazovi i prilike za taj dio lanca vrijednosti te se predlažu mjere za povećanje njegova doprinosa konkurentnom, održivom, otpornom i pravednom poljoprivredno-prehrambenom sustavu EU-a. U planu se ističe da konkurentnost i otpornost prehrambenog sustava zahtijevaju pravedan povrat za sve aktere u lancu vrijednosti, pametna ulaganja u održivost kako bi se ograničila inflacija hrane, potporu izvozu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz EU-a i provedbu kružnih poslovnih modela.

Tim se planom dionici iz industrije potiču da prihvate Kodeks ponašanja EU-a o odgovornom poslovanju s hranom i marketinškim praksama te se predlažu poticajne mjere za postizanje ciljeva Kodeksa u pogledu održivosti. Predlaže se i jačanje suradnje među različitim organizacijama za potporu poduzećima te podizanje svijesti o mogućnostima financiranja istraživanja i inovacija, posebno u pogledu inovacija u području održivosti. Nadalje, u jučer objavljenom dokumentu predstavljene su politike i programi EU-a koji se mogu mobilizirati za potporu tranziciji prema zelenom, digitalnom i otpornom poljoprivredno-prehrambenom ekosustavu EU-a te se nacionalna i regionalna tijela pozivaju da u skladu s time mobiliziraju svoje politike.

Plan tranzicije za poljoprivredno-prehrambeni ekosustav predstavit će se tijekom konferencije o otvorenoj hrani koja je otvorena jučer. Kako bi se olakšala provedba tog plana, Komisija će uspostaviti platformu za potporu dionicima.

Leave A Comment