Europska komisija danas je objavila Komunikaciju o upravljanju klimatskim rizicima u Europi. U komunikaciji se utvrđuje kako EU i države članice mogu bolje predvidjeti, spoznati i otklanjati sve veće klimatske rizike. Nadalje, predstavljeno je kako mogu pripremiti i provesti politike kojima se spašavaju životi, smanjuju troškovi i štiti blagostanje diljem EU-a.

Komunikacija je odgovor na prvu europsku procjenu klimatskih rizika (EUCRA), znanstveno izvješće Europske agencije za okoliš. Komunikacija i izvješće poziv su na djelovanje za sve razine vlasti, kao i za privatni sektor i civilno društvo. U njima se jasno navodi kako su svi glavni sektori i područja politika izloženi rizicima povezanima s klimom, koliko su ozbiljni i hitni rizici te koliko je važno pojasniti tko je odgovoran za otklanjanje rizika.

Godina 2023. bila je najtoplija dosad zabilježena godina. Prema izvješću Službe za klimatske promjene programa Copernicus iz veljače, prosječna globalna temperatura za prethodnih 12 mjeseci premašila je prag od 1,5 °C utvrđen Pariškim sporazumom. Budući da EU poduzima sveobuhvatne mjere za smanjenje emisija i ograničavanje klimatskih promjena, moramo poduzeti i mjere za prilagodbu već neizbježnim promjenama te za zaštitu ljudi i blagostanja. Prema istraživanju Eurobarometra 77 % Europljana smatra da su klimatske promjene vrlo ozbiljan problem, a više od trećine Europljana (37 %) već se osjeća izloženo klimatskim rizicima.

Današnja Komunikacija pokazuje kako EU može učinkovito prevladati rizike i izgraditi veću otpornost na klimatske promjene. Komisija predlaže niz mjera i surađivat će s drugim institucijama EU-a, državama članicama, regionalnim i lokalnim tijelima, građanima i poduzećima kako bi se odgovorilo na te prijedloge.

Više informacija dostupno je ovdje.

Leave A Comment