Europska komisija danas je odobrila gotovo 39 milijuna eura financijskih sredstava iz  Kohezijskog fonda za poboljšanje sustava za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda u Velikoj Gorici, od čega će koristi imati i lokalno stanovništvo i okoliš. Projektu će prije završetka predviđenog za proljeće 2027 biti dodijeljena dodatna sredstva iz Kohezijskog fonda u iznosu od 11,3 milijuna eura.

Projekt uključuje izgradnju 106 km gravitacijskog kanalizacijskog sustava, podzemnog kanalizacijskog sustava, 18 km tlačne kanalizacije i 39 crpnih stanica. Poboljšani sustav upotrebljavat će 76 000 kućanstava koja su već priključena na sustav ili su spremna za priključivanje.

Tim će se ulaganjem stati na kraj opasnostima uzrokovanima nemogućnošću trenutačnog sustava da upravlja postojećim tokovima, što je dovodilo do ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u obližnju rijeku.

Projektom će se zaštititi okoliš zaustavljanjem prelijevanja kanalizacijskih i nepročišćenih otpadnih voda, ograničavanjem onečišćenja vode i negativnog utjecaja koji to može imati na zdravlje i okoliš.

Novim kanalizacijskim sustavom osigurat će se i usklađenost otpadnih voda tog područja sa zakonodavstvom EU-a o kvaliteti i količini komunalnih otpadnih voda.

Više informacija o projektima koje financira EU u Hrvatskoj dostupno je na platformi Kohesio i Platformi za otvorene podatke o koheziji.

Leave A Comment