Istraživanje Flash Eurobarometra provedeno na regionalnoj razini pokazuje da građani EU-a pozitivno gledaju na gospodarsko stanje i kvalitetu života u svojoj regiji.

Preko osam od deset Europljana (82 %) tvrdi da je kvaliteta života u njihovoj regiji dobra, a 65 % ih je izjavilo da je trenutačno gospodarsko stanje u njihovoj regiji dobro.

Europljani pretežito misle da su najvažniji problemi s kojima se njihova regija trenutačno suočava troškovi života (31 %), gospodarska situacija i nezaposlenost (26 %) te zdravlje (26 %). Nakon njih slijede stanovanje (20 %), okoliš i klimatske promjene (19 %) te obrazovni sustav (18 %).

Istodobno, ispitanici (njih 29 %) smatraju gospodarstvo, socijalnu pravdu i radna mjesta jednim od najvažnijih aspekata budućnosti Europe, a slijede klimatske promjene i okoliš (24 %), obrazovanje, kultura, mladi i sport (24 %), demokracija, vrijednosti i prava te vladavina prava (21 %), zdravlje (21 %), sigurnost i obrana EU-a (20 %) te migracije (19 %).

Povjerenje u regionalne i lokalne vlasti i dalje je visoko, kao i povjerenje u EU. 58 % ispitanika uglavnom vjeruje regionalnim i lokalnim vlastima, a 38 % im ne vjeruje. Jednaki su omjeri zabilježeni kad je riječ o povjerenju u EU.

Većina Europljana i dalje pokazuje optimizam. Njih 66 % optimistično je u pogledu budućnosti svoje regije, a 32 % ih je pesimistično. Istodobno, 55 % njih optimistično je u pogledu budućnosti EU-a, dok ih je 42 % pesimistično.

Istraživanje pokazuje i da većina Europljana (47 %) i dalje ima pozitivnu predodžbu o EU-u, dok njih 21 % ima negativnu predodžbu, a 30 % neutralnu.

 

Kontekst

Istraživanje Flash Eurobarometra „Javno mnijenje u regijama EU-a” provodi se svake tri godine na regionalnoj razini i pruža detaljnu sliku mišljenja europskih građana. To je istraživanje provedeno od 11. siječnja do 15. veljače 2024. Obavljen je telefonski razgovor sa 62 091 ispitanikom u 194 regije.

Leave A Comment