Komisija je danas objavila deveto izvješće koheziji iz kojeg je vidljivo da kohezijska politika ispunjava svoju misiju smanjenja gospodarskih, socijalnih i teritorijalnih razlika diljem EU-a.

Ostvaren je velik napredak u smanjenju postojećih razlika među državama članicama i regijama, jačanju jedinstvenog tržišta EU-a i osiguravanju da EU nastavi ulagati u ljudski kapital i održivi razvoj. Iskorištavanjem punog potencijala svake regije jača se konkurentnost i otpornost Unije u cjelini.

Više potražite u priopćenju za medije na engleskom jeziku.

Leave A Comment