Komisija je danas donijela Komunikaciju o europskoj zdravstvenoj uniji, u kojoj se naglašava napredak zdravstvene politike EU-a u posljednje četiri godine u korist građana EU-a i svijeta.

Početak mandata ove Komisije obilježila je najveća pandemija u stoljeću, koja je prouzročila ljudsku patnju na svjetskoj razini testirajući javnozdravstvene sustave do krajnjih granica. Međutim, pandemija bolesti COVID-19 pokazala je i što se može postići solidarnošću, suradnjom i odlučnim djelovanjem EU-a. Zahvaljujući strategiji EU-a za cjepiva svi su građani EU-a pod istim uvjetima istodobno imali pristup cjepivima protiv bolesti COVID-19 kojima se spašavaju životi. To je pomoglo u suzbijanju širenja virusa i spasilo milijune života. EU digitalna COVID potvrda omogućila je gospodarstvima i društvima da se sigurno ponovno otvore, dok je instrument SURE pomogao više od 31 milijun radnika da prevladaju gospodarske posljedice.

Budući da pandemije ne poznaju granice, naša suradnja i solidarnost proširile su se i diljem svijeta. U okviru pristupa Tima Europa, EU je postao najveći donator cjepiva u okviru COVAX-a i partnerskim zemljama osigurao gotovo 54 milijarde eura hitne potpore.

Više informacija dostupno je u našem priopćenju za medije. Također smo objavili sedam informativnih članaka po temi. Dostupni su na internetu.

Komunikacija o europskoj zdravstvenoj uniji dostupna je ovdje na internetu.

Leave A Comment