Kako bi se građanima i poduzećima pomoglo da u potpunosti iskoriste prednosti EU-a, Komisija je u stalnom dijalogu s državama članicama kako bi osigurala usklađenost s pravom EU-a i pokrenula postupke zbog povrede prava protiv država članica u slučaju neusklađenosti s pravilima EU-a.

Današnje odluke u okviru ovog paketa o povredama uključuju 36 službenih opomena i 23 obrazložena mišljenja. Komisija je odlučila  uputiti i tri predmeta Sudu Europske unije. Naposljetku, Komisija je odlučila zaključiti 74 predmeta u kojima su predmetne države članice, u suradnji s Komisijom, okončale povredu i osigurale usklađenost s pravom EU-a.

Sažetak glavnih odluka i relevantna priopćenja za medije dostupni su ovdje. Glavni aspekti postupaka zbog povrede prava opisani su ovdje.

Odluka koja se odnosi na Hrvatsku – područje: Energija i klima

Komisija poziva HRVATSKU da u potpunosti prenese Direktivu o energiji iz obnovljivih izvora

 

Europska komisija danas je uputila dodatno obrazloženo mišljenje Hrvatskoj (INFR(2021)0248) jer nije u potpunosti prenijela pravila EU-a o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora utvrđena u Direktivi (EU) 2018/2001. Ova Direktiva sadržava pravni okvir za razvoj energije iz obnovljivih izvora u EU-u. Njome se utvrđuje obvezujući cilj na razini EU-a za 2030. od najmanje 32 % energije iz obnovljivih izvora u konačnoj bruto potrošnji energije u Uniji, kao i posebni ciljevi za sektore grijanja, hlađenja i prometa. Direktivom se olakšava i sudjelovanje građana u prelasku na čistu energiju. Rok za prenošenje Direktive u nacionalno zakonodavstvo istekao je 30. lipnja 2021. Komisija je u srpnju 2021. Hrvatskoj poslala službenu opomenu, a u svibnju 2022. obrazloženo mišljenje. Komisija je u veljači 2023. odlučila uputiti predmet protiv Hrvatske Sudu Europske unije zbog neprenošenja Direktive, posebno zato što nije dostavila korelacijsku tablicu ili dokument s objašnjenjima u kojem se navodi gdje je zemlja prenijela svaku odredbu. Nakon primitka korelacijske tablice Komisija je odlučila obustaviti postupak pred Sudom. Nakon procjene tablice Komisija je zaključila da prenošenje Direktive još nije dovršeno. Stoga je Komisija odlučila uputiti dodatno obrazloženo mišljenje Hrvatskoj koja ima dva mjeseca da odgovori i poduzme potrebne mjere. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije.

Leave A Comment