Službe Komisije zadužene za provedbu Akta o digitalnim uslugama (DSA) i Europska skupina regulatora za audiovizualne medijske usluge (ERGA) dogovorile su se da će strukturirati trajnu suradnju kako bi poduprle Komisijine nadzorne i provedbene aktivnosti u okviru Akta o digitalnim uslugama. Suradnja će biti usmjerena na nadzor vrlo velikih internetskih platformi i tražilica.

ERGA okuplja nacionalna regulatorna tijela za medije, u skladu s Direktivom o audiovizualnim medijskim uslugama, i vrijedan je izvor informacija za svakodnevni rad Komisije kao regulatora za vrlo velike internetske platforme i internetske tražilice. ERGA će djelovati kao posrednik u prikupljanju relevantnih informacija na nacionalnoj razini i izradi izvješća o, među ostalim, pitanjima povezanima s medijskim pluralizmom, dezinformacijama i zaštitom maloljetnika. Suradnja s ERGA-om pomoći će Komisiji u utvrđivanju i procjeni sistemskih rizika u tim područjima.

Razvoj stručnog znanja i kapaciteta u suradnji s ERGA-om pomoći će i Europskom odboru za digitalne usluge, koji se sastoji od koordinatora za digitalne usluge, da ostvari ciljeve utvrđene Aktom o digitalnim uslugama.

Komisija je sklopila i administrativni dogovor s organizacijom OfCom, medijskim regulatorom Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, te bilateralne administrativne sporazume s nacionalnim regulatornim tijelima u Francuskoj, Irskoj, Italiji i Nizozemskoj. Aktivna suradnja s državama članicama, nacionalnim regulatornim tijelima i tijelima EU-a ključna je za učinkovitu provedbu Akta o digitalnim uslugama i sigurno te pouzdano internetsko okruženje u EU-u.

Leave A Comment