Komisija je danas objavila rezultate poziva na sufinanciranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa (COFUND) u okviru aktivnosti Marie Skłodowska-Curie 2023. U okviru programa EU-a za istraživanje i inovacije Obzor Europa u vrijednosti od 96,2 milijuna eura sufinancirat će se 12 programa doktorskog osposobljavanja i 15 programa postdoktorskih stipendija te će se zaposliti oko 800 istraživača. Odabrani projekti obuhvaćaju razne znanstvene discipline, od poboljšanja i prilagodbe poljoprivredno-prehrambenog tehnološkog sektora EU-a klimatskim promjenama te promicanja etičke, antropocentrične i održive upotrebe umjetne inteligencije.

Iliana Ivanova, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, izjavila je: Europa mora poticati vrhunske talente kako bi zadržala prednost u istraživanju i inovacijama. U okviru programa COFUND aktivnosti Marie Skłodowska-Curie istraživači dobivaju visokokvalitetne mogućnosti osposobljavanja, nadzora i razvoja karijere. Osim toga, imaju priliku raditi u poznatim akademskim i neakademskim organizacijama diljem Europe i svijeta. 

Od 2014. u okviru aktivnosti MSCA podupire se 300 projekata programa COFUND, uključujući one koji se financiraju u okviru ovog poziva. COFUND pomaže organizacijama da osmisle ili poboljšaju programe osposobljavanja i stipendija s ciljem povećanja privlačnosti te istraživačkih i inovacijskih kapaciteta. To će pak pridonijeti poticanju razmjene inovacija i privlačenju talenata na globalnoj razini. Komisija sufinancira znatan dio troškova tog programa, koji institucije moraju dopuniti vlastitim izvorima financiranja. Više informacija dostupno je ovdjePoziv na podnošenje prijedloga za 2024. zatvara se 26. rujna.

Leave A Comment