Komisija danas državama članicama pruža političke smjernice u okviru proljetnog paketa europskog semestra 2024. za izgradnju snažnog gospodarstva otpornog na promjene u budućnosti. Takvo gospodarstvo osigurava konkurentnost, otpornost i dugoročno blagostanje, uz istodobno održavanje zdravih javnih financija u kontekstu zahtjevnog geopolitičkog okruženja.

EU je odlučan poduzeti daljnje korake kako bi poboljšao dugoročnu konkurentnost, blagostanje i vodstvo na globalnoj razini te ojačao otvorenu stratešku autonomiju. Iako EU i države članice raspolažu znatnim resursima za daljnji razvoj, EU će nastaviti rješavati strukturne izazove koji su na putu konkurentnosti, osiguravajući veći rast produktivnosti i ulaganja te rješavajući problem nedostatka radne snage i vještina.

Za ostvarivanje tih ciljeva potreban je integrirani pristup u svim područjima politika: makroekonomska stabilnost, promicanje okolišne održivosti, produktivnosti i pravednosti. U okviru europskog semestra osigurava se ta koordinacija politika, uključujući provedbu instrumenta NextGenerationEU, u čijem su središtu Mehanizam za oporavak i otpornost (RRF) i programi kohezijske politike. Ciklus europskog semestra sadržava i ažurirana izvješća o napretku u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i utvrđuje prioritete ulaganja za predstojeće preispitivanje kohezijske politike sredinom programskog razdoblja.

Priopćenje za medije dostupno je na internetu. Dodatne informacije navedene su u pitanjima i odgovorima.

Leave A Comment