Europska komisija danas je obavijestila Apple o svojem preliminarnom stajalištu da su pravila za trgovinu aplikacija App Store protivna Aktu o digitalnim tržištima jer programerima aplikacija ne dopuštaju da slobodno usmjeravaju potrošače na alternativne kanale za ponude i sadržaje.

Nadalje, Komisija je protiv Applea pokrenula novi postupak zbog neusklađenosti jer sumnja da se njegovim novim ugovornim zahtjevima za vanjske programere i trgovine aplikacija, uključujući Appleovu novu „naknadu za temeljnu tehnologiju”, ne postiže učinkovita usklađenost tog poduzeća s obvezama iz Akta o digitalnim tržištima.

Preliminarni nalazi o Appleovim pravilima o usmjeravanju za trgovinu aplikacija App Store

U skladu s Aktom o digitalnim tržištima programeri koji distribuiraju svoje aplikacije preko Appleove trgovine App Store trebali bi moći svoje klijente besplatno informirati o alternativnim jeftinijim mogućnostima kupnje te ih preusmjeriti na stranice s tim ponudama i omogućiti im da kupnju obave ondje.

Apple trenutačno ima tri skupa poslovnih uvjeta kojima je uređen njegov odnos s programerima aplikacija, a među njima su i pravila o usmjeravanju za trgovinu App Store. Komisija je preliminarno utvrdila da:

  • Nijedan od tih skupova poslovnih uvjeta programerima ne omogućuje da slobodno usmjeravaju svoje klijente. Na primjer, programeri ne mogu u aplikaciji navesti informacije o cijenama niti na bilo koji drugi način klijentima predstaviti ponude dostupne putem alternativnih distribucijskih kanala.
  • Većina Appleovih poslovnih uvjeta koji se odnose na programere aplikacija dopušta usmjeravanje samo putem „vanjskih poveznica” (tzv. link-outs), tj. programeri u svoju aplikaciju mogu dodati poveznicu za preusmjeravanje klijenta na internetsku stranicu na kojoj može sklopiti ugovor o kupnji. Apple je u postupak povezivanja ugradio nekoliko ograničenja koja programere aplikacija sprečavaju da komunikaciju, promidžbu ponuda i sklapanje ugovora obavljaju putem kanala po vlastitom izboru.
  • Iako Apple može tražiti naknadu za to što programerima putem trgovine AppStore olakšava stjecanje novih klijenata, naknade koje naplaćuje nerazmjerne su onome što je nužno naplatiti u takvim slučajevima. Na primjer, Apple programerima naplaćuje naknadu za svaku kupnju digitalne robe ili usluga koju korisnik izvrši u roku od sedam dana nakon povezivanja putem vanjske poveznice iz aplikacije.

Komisija je Appleu poslala preliminarne nalaze i obavijestila ga o svojem preliminarnom stajalištu da krši Akt o digitalnim tržištima. Time se ne dovodi u pitanje ishod istražnog postupka zato što Apple sada može pregledati dokumente iz Komisijina istražnog spisa i dostaviti pisani odgovor na njezine preliminarne nalaze te tako ostvariti svoja prava na obranu.

Kad bi se Komisijina preliminarna stajališta u konačnici potvrdila, nijedan od tri Appleova skupa poslovnih uvjeta ne bi bio u skladu s člankom 5. stavkom 4. Akta o digitalnim tržištima, kojim se od nadzornika pristupa zahtijeva da programerima aplikacija besplatno dopuštaju da potrošače usmjeravaju na ponude izvan svojih vlastitih trgovina aplikacija. U tom bi slučaju Komisija donijela odluku o neusklađenosti u roku od 12 mjeseci od pokretanja postupka 25. ožujka 2024.

Nova istraga o neusklađenosti Appleovih ugovornih uvjeta

Komisija je danas također pokrenula treći istražni postupak zbog neusklađenosti Appleovih novih ugovornih uvjeta koje je nametnuo programerima kao uvjet za pristup nekima od novih značajki dostupnih zahvaljujući Aktu o digitalnim tržištima, konkretno da bi mogli pokrenuti alternativnu trgovinu aplikacija ili ponuditi neku aplikaciju putem alternativnog distribucijskog kanala. Apple je zasad zadržao mogućnost da programeri pristanu na prethodne uvjete, u skladu s kojima alternativni distribucijski kanali uopće nisu dopušteni.

Komisija će istražiti krši li se tim novim ugovornim zahtjevima za treće programere i trgovine aplikacija članak 6. stavak 4. Akta o digitalnim tržištima, točnije zahtjevi nužnosti i razmjernosti koji su njime propisani. To se odnosi na:

  1. Appleovu naknadu za temeljnu tehnologiju, koja za vanjske programere koji razvijaju trgovine aplikacija i aplikacije iznosi 0,50 eura po instaliranoj aplikaciji. Komisija će istražiti je li Apple dokazao da je struktura naknade koju je uveo u okviru novih uvjeta poslovanja, a posebno naknade za temeljnu tehnologiju, zaista u skladu s Aktom o digitalnim tržištima.
  2. Appleov postupak u više koraka za preuzimanje i instalaciju alternativnih aplikacija ili trgovina aplikacija na telefone iPhone. Komisija će istražiti jesu li koraci koje korisnik mora poduzeti kako bi uspješno preuzeo i instalirao alternativne aplikacije ili trgovine aplikacija te razni zasloni s informacijama koje Apple prikazuje korisniku u skladu s Aktom o digitalnim tržištima.
  3. Uvjete prihvatljivosti koje programeri trebaju ispuniti da bi mogli nuditi alternativne trgovine aplikacija ili izravno distribuirati aplikacije s interneta na telefone iPhone. Komisija će istražiti jesu li ti zahtjevi, na primjer „uredno članstvo” u programu Apple Developer, koje programeri aplikacija moraju ispuniti kako bi mogli imati koristi od alternativne distribucije na temelju Akta o digitalnim tržištima, u skladu s tim aktom.

Komisija će usto nastaviti poduzimati preliminarne istražne korake izvan ove istrage, kojima će se prvenstveno obuhvatiti provjere i pregledi koje je Apple uveo radi validacije aplikacija i alternativnih trgovina aplikacija koje se preuzimaju iz vanjskih izvora (tzv. sideloading).

Kontekst

Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta i Microsoft, šest nadzornika pristupa kojima je Komisija taj status utvrdila 6. rujna 2023., morali su se do 7. ožujka 2024. u potpunosti uskladiti s obvezama iz Akta o digitalnim tržištima.

Komisija je 25. ožujka 2024. pokrenula istragu o neusklađenosti Alphabetovih pravila o usmjeravanju u trgovini Google Play i davanju prednosti vlastitim proizvodima na tražilici Google Search, Appleovih pravila o usmjeravanju u trgovini App Store i zaslonu s izborom u pregledniku Safari te Metinog modela „plati ili pristani”. Najavila je da će poduzeti dodatne istražne korake kako bi prikupila činjenice i informacije o Amazonovu davanju prednosti vlastitim proizvodima i uslugama te Appleovoj alternativnoj distribuciji aplikacija i novom poslovnom modelu.

Komisija je 29. travnja 2024. Appleu utvrdila status nadzornika pristupa na temelju Akta o digitalnim tržištima za iPadOS, njegov operativni sustav za tablete. Status nadzornika pristupa na temelju Akta o digitalnim tržištima Komisija je 13. svibnja 2024. utvrdila i za Booking za uslugu internetskog poslovanja Booking.com. Za sve nadzornike pristupa ukupno su utvrđene 24 osnovne usluge platforme.

U slučaju povrede Komisija može izreći novčane kazne u iznosu do 10 % ukupnog prometa nadzornika pristupa na svjetskoj razini, a ako se povreda ponovi, novčane se kazne mogu popeti i do 20 %. Štoviše, u slučaju sustavnih povreda Komisija je ovlaštena i za donošenje dodatnih korektivnih mjera kao što su obvezivanje nadzornika pristupa na prodaju poslovanja ili njegovih dijelova ili zabrana pristupa stjecanju dodatnih usluga povezanih sa sustavnom neusklađenošću.

Danas je vrlo važan dan za učinkovitu provedbu Akta o digitalnim tržištima. Appleu smo poslali preliminarne nalaze sa stajalištem da to poduzeće ne dopušta usmjeravanje u potpunosti. Usmjeravanje je ključno kako bi se smanjila ovisnost programera aplikacija o trgovinama aplikacija nadzornika pristupa i kako bi potrošači znali da postoje bolje ponude. Protiv Applea smo pokrenuli i postupke zbog takozvane naknade za temeljnu tehnologiju i raznih pravila kojima se uvjetuje pristup vanjskim trgovinama aplikacija i instaliranje aplikacija iz vanjskih izvora. Zajednica programera i potrošači žele imati na raspolaganju alternative trgovini App Store, a cilj je naše istrage pobrinuti se da Apple ne spriječi da se to ostvari.

Izvršna potpredsjednica Komisije Margrethe Vestager, nadležna za politiku tržišnog natjecanja

Appleov novi slogan trebao bi biti „postupi drukčije”. Danas smo poduzeli daljnje korake kako bismo osigurali njegovu usklađenost s pravilima Akta o digitalnim tržištima. Imamo razloga vjerovati da pravila trgovine AppStore kojima se programerima aplikacija ne dopušta da slobodno komuniciraju sa svojim korisnicima krše Akt o digitalnim tržištima. Otvorili smo i novi predmet u vezi s Appleovim novim uvjetima poslovanja za sustav iOS. Ne dovodeći u pitanje pravo Applea na obranu, odlučni smo u namjeri da primjenom nedvosmislenih i učinkovitih mjera iz Akta o digitalnim tržištima inovatorima i potrošačima konačno otvorimo stvarne mogućnosti.

Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište

Leave A Comment