Komisija pozdravlja odluku Vijeća o donošenju četrnaestog paketa sankcija protiv Rusije. Novim paketom odgovara se na potrebe i stanje na terenu te rješava probleme u provedbi. Rusija ne prestaje s agresijom na Ukrajinu i Unija nastavlja poduzimati odlučne mjere kako bi se dodatno smanjili ruski izvori prihoda i sposobnost Rusije za vođenje rata. Današnje mjere jasan su i snažan znak jedinstva Unije i naše potpore Ukrajini i ukrajinskom narodu.

Paket sadržava važne nove energetske mjere koje se odnose na ukapljeni prirodni plin (UPP) i plovila koja se koriste za ruski rat. Mjerama o UPP-u iz paketa zabranjuju se sva buduća ulaganja i izvoz namijenjene za projekte UPP-a koji su u izgradnji u Rusiji. Nakon prijelaznog razdoblja od devet mjeseci zabranit će se i pretovar ruskog UPP-a u lukama Unije. Štoviše, mjerama iz paketa zabranjuje se uvoz ruskog UPP-a za određene terminale koji nisu spojeni na Unijinu mrežu plinovoda.

Unija je po prvi put donijela mjeru koja se izrijekom odnosi na specifična plovila koja se koriste za ruski rat protiv Ukrajine, uz zabranu pristupa lukama i pružanja potrebnih usluga. Brojni su razlozi za tu mjeru jer se ta plovila, među ostalim, koriste za prijevoz vojne opreme za Rusiju i ukradenog ukrajinskog žita i potporu razvoju ruskog energetskog sektora, npr. prijevozom komponenti za projekte UPP-a ili za prekrcaj UPP-a. Mjera se odnosi i na tankere iz Putinove tajne flote koja ne poštuje Unijina i koalicijska ograničenja cijena i svojim se načinom plovidbe potpuno oglušuje o međunarodne standarde. U prvom je krugu na Unijinu popisu 27 takvih plovila, a popis će se prema potrebi redovito dopunjavati nastave li ta plovila pomagati ruskom ratu protiv Ukrajine.

Osim toga, paket sadržava prošireni popis fizičkih i pravnih osoba odgovornih za podrivanje ili ugrožavanje teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Ukrajine. Na popisu je 69 fizičkih i 47 pravnih osoba, ukupno njih 116, na koje se odnose mjere zamrzavanja imovine, a fizičkim se osobama uvodi i zabrana putovanja.

Današnjim smo paketom znatno postrožili naše financijske sankcije uvođenjem zabrane europskim bankama izvan Rusije da koriste sustav za razmjenu financijskih poruka SPFS, ruski ekvivalent SWIFT-u. Njime se Vijeću omogućuje da sastavi popis neruskih banaka u trećim zemljama povezanih s tim sustavom, kojima će biti zabranjeno poslovanje s poslovnim subjektima iz Unije. Uvodi se i zabrana transakcija s bankama i pružateljima usluga kriptoimovine u Rusiji i trećim zemljama, kojima se omogućuju transakcije u korist ruske obrambene i industrijske baze. Te nove sankcije Kremljinu će dodatno onemogućiti kanaliziranje sredstava za finaciranje ratnog stroja.

Jedan od ključnih ciljeva je dodatno ograničiti ruske prihode i strože ograničiti izvoz industrijskih dobara i napredne tehnologije. Ograničava se izvoz devet dodatnih proizvoda s dvojnom namjenom i napredne tehnologije (npr. mikrovalna i antenska pojačala, uređaji za snimanje podataka o letu i terenska vozila) te proširuju zabrane izvoza određenih vrsta industrijskih dobara, kemikalija, plastike, dijelova vozila i strojeva (izvoz iz Unije čija je vrijednost 2021., prije invazije, iznosila 5 milijardi EUR). Osim toga, sad su zabranjeni uvoz i prijenos manganove rude.

Uvode se i stroža ograničenja izvoza robe s dvojnom namjenom i napredne tehnologije za 61 subjekta, s poslovnim nastanom u Rusiji (28) i trećim zemljama (33), koji je izravno ili neizravno povezan s ruskim vojnim kompleksom i tako sudjeluje ruskom agresivnom ratu. Nadalje, proširuje se zabrana uvoza helija, što je za Rusiju bitan izvor prihoda.

Budući da Rusija stalno pronalazi načine za izbjegavanje sankcija, Unija je preispitala i prilagodila svoje strategije. Kako bi se Rusiji dodatno ograničio pristup zabranjenoj robi i tehnologiji, paket sadržava nekoliko mjera koje bi privatnom sektoru i nacionalnim nadležnim tijelima trebale olakšati provedbu sankcija i onemogućiti njihovo izbjegavanje, što podrazumijeva i praćenje poslovanja društava kćeri europskih poslovnih subjekata u inozemstvu.

Sadržava i vrlo određene inicijative da se europski poslovni subjekti zaštite od izvlaštenja i odgovori na druge postupke ruske države, među ostalim krađu intelektualnog vlasništva.

U ovom je paketu detaljnije utvrđena i zabrana uvoza ruskih dijamanata, koja je već dogovorena u dvanaestom paketu sankcija. Objašnjeno je da se zabrana ne odnosi na dijamante koji su se prije stupanja na snagu zabrane uvoza ruskih dijamanata nalazili u Uniji ili trećoj zemlji (koja nije Rusija) ili su bili polirani ili proizvedeni u trećoj zemlji (tzv. „zadržavanje stečenih prava”). Omogućuje se i privremeni uvoz ili izvoz nakita, npr. za potrebe sajmova ili popravaka. Nadalje, prijelazno se razdoblje produljuje za šest mjeseci (do 1. ožujka 2025.), a po njegovu će isteku sustav potpune sljedivosti uvoza neobrađenih i poliranih prirodnih dijamanata postati obvezan. Osim toga, odgađa se zabrana uvoza nakita koji sadržava ruske dijamante obrađene u trećim zemljama osim Rusije dok je Vijeće ne odluči aktivirati, ovisno o dogovoru skupine G-7 o njezinu uvođenju.

Novi paket uključuje i mjere za zaštitu naših demokratskih procesa i borbu protiv ruskog upletanja, kao što je zabrana političkim strankama da primaju financijska sredstva od ruske države. Uključuje i mjere kojima se pooštravaju postojeća ograničenja prijevoza, osobito zabrana letova i cestovnog prijevoza.

Cjelovit pregled paketa dostupan je u dijelu Pitanja i odgovori.

Kontekst

Europska unija odlučno stoji uz Ukrajinu i njezine građane i nastavit će snažno podupirati ukrajinsko gospodarstvo, društvo, oružane snage i buduću obnovu zemlje. Unijine sankcije presudan su faktor njezina odgovora na neopravdanu vojnu agresiju Rusije na Ukrajinu, one nanose štetu vojnom i tehnološkom kapacitetu Rusije, onemogućuju joj pristup najrazvijenijim svjetskim tržištima, uskraćuju Kremlju prihode za financiranje rata, a ruskom gospodarstvu uzrokuju sve veće troškove. Sankcije tako doprinose ostvarenju najvažnijeg Unijina cilja, a to je nastojanje da se postigne pravedan i trajan mir, a ne još jedan „zamrznuti” sukob. Njihovi učinci s vremenom rastu jer sankcije nanose štetu ruskoj industrijskoj i tehnološkoj bazi. Unija će se i dalje truditi da sankcijama ne utječe na izvoz energenata i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz Rusije u treće zemlje. Kao čuvarica Unijinih Ugovorâ, Europska komisija prati provedbu Unijinih sankcija u državama članicama.

Neuobičajeni rast trgovine nekim specifičnim proizvodima i s nekim zemljama nepobitno dokazuje da Rusija aktivno pokušava izbjeći sankcije. Zato moramo udvostručiti napore u borbi protiv izbjegavanja sankcija i od svojih susjeda zatražiti još tješnju suradnju. Izaslanik Unije za sankcije David O’Sullivan o tome ustrajno komunicira s ključnim trećim zemljama. Već su ostvareni prvi konkretni rezultati. U nekim se zemljama uvode sustavi za praćenje, kontrolu i blokadu ponovnog izvoza. U partnerskoj suradnji s istomišljenicima dogovorili smo i popis prioritetnih sankcioniranih proizvoda s kojima poduzeća moraju biti vrlo oprezna i čiji je ponovni izvoz iz trećih zemalja u Rusiju zabranjen. Osim toga, u Uniji postoji i popis sankcioniranih gospodarski kritičnih proizvoda s kojima poduzeća i treće zemlje moraju biti osobito oprezni.

Više informacija

Poveznica na Pitanja i odgovore

Poveznica na Službeni list

Više informacija o sankcijama

Leave A Comment