Danas je Europska komisija objavila Izvješće o konvergenciji za 2024. godinu u kojem pruža svoju procjenu napretka država članica izvan eurozone prema usvajanju eura.

Izvješće obuhvaća šest država članica izvan eurozone koje su pravno obvezane usvojiti euro: Bugarsku, Češku, Mađarsku, Poljsku, Rumunjsku i Švedsku.

Leave A Comment