Komisija pozdravlja donošenje Preporuke za Plan za kritičnu infrastrukturu, predložene u rujnu 2023.
Planom za kritičnu infrastrukturu stvara se okvir za koordinirani odgovor na incidente povezane sa zajedničkom kritičnom infrastrukturom. Povećat će se otpornost i poboljšati sposobnost EU-a da koordinirano odgovori na ozbiljne incidente koji mogu poremetiti ključne usluge na unutarnjem tržištu. Planom se osiguravaju mjere koje države članice mogu primijeniti u slučaju znatnih incidenata povezanih s kritičnom infrastrukturom u sektorima energetike, prometa, bankarstva, financijskog tržišta, zdravstva, vode za piće, otpadnih voda, digitalne infrastrukture, javne uprave, svemira i hrane. Takve mjere uključuju poboljšanje informiranosti, komunikacije i koordinacije na razini EU-a te učinkovit odgovor na incidente.

Plan za kritičnu infrastrukturu najnovija je mjera koju je EU poduzeo kako bi poboljšao zaštitu kritične infrastrukture i njezinu otpornost. Komisija je tijekom cijelog mandata jačala zaštitu i otpornost ključne infrastrukture i mreža. Te mjere uključuju donošenje Direktive o otpornosti kritičnih subjekata, revidirane Direktive o mrežnim i informacijskim sustavima (NIS2) i Preporuke Vijeća o jačanju otpornosti kritične infrastrukture.

Preporuke za Plan za kritičnu infrastrukturu

Leave A Comment