Komisija je danas odobrila dvije genetski modificirane kulture kukuruza i produljila odobrenje uporabe još jedne kulture genetski modificiranog kukuruza za hranu i hranu za životinje.

Odlukama Komisije o odobrenju dopušta se uvoz tog genetski modificiranog kukuruza samo za upotrebu u hrani i hrani za životinje, ali ne i za uzgoj u EU-u. Taj kukuruz prošao je sveobuhvatan i strog postupak procjene kojim se osigurava visoka razina zaštite zdravlja ljudi i životinja te okoliša. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) izdala je pozitivnu znanstvenu procjenu u kojoj je zaključila da je taj genetski modificirani kukuruz jednako siguran kao i konvencionalni kukuruz.

Odobrenja vrijede 10 godina, a svi proizvodi proizvedeni od tih genetski modificiranih usjeva podlijegat će strogim pravilima EU-a o označivanju i sljedivosti. Komisija ima pravnu obvezu odlučiti o tim odobrenjima nakon što države članice nisu postigle kvalificiranu većinu u korist ili protiv odobrenja u Stalnom odboru i kasnijem žalbenom odboru.

Više informacija o genetski modificiranim organizmima u EU-u dostupno je ovdje.

Leave A Comment