Načelo Europske unije o slobodnom kretanju radnika podrazumijeva mogućnost zapošljavanja bez obveze ishođenja radne dozvole u bilo kojoj zemlji Europske unije, kao i u Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu i Švicarskoj, no primjenu ovog načela moguće je privremeno odgoditi za najviše sedam godina. Sljedeće zemlje obavijestile su Europsku komisiju da do 30. lipnja 2015. neće primjenjivati propise EU-a o slobodnom kretanju radnika i da će hrvatski radnici za rad u njima morati posjedovati radnu dozvolu: Austrija (olakšice: ključno osoblje, kvalificirani radnici u deficitarnim zanimanjima, kvalificirano osoblje u zdravstvu i sezonski radnici u turizmu i poljoprivredi)
Belgija
Cipar
Francuska (za 291 zanimanje radna dozvola izdaje se automatski)
Grčka
Italija (olakšice: sezonski rad u sektoru poljoprivrede, hotelijersko-turističkom sektoru i kućanskim
poslovima/kućne pomoćnice, znanstvenici, visokokvalificirani radnici, umjetnici)
Luksemburg
Malta
Nizozemska
Njemačka (radnu dozvolu ne trebaju: sezonski radnici do 6 mjeseci u poljoprivredi i ugostiteljstvu,
akademski građani koji se zapošljavaju u svojem zvanju i mladi na minimalno dvogodišnjem naukovanju – Ausbildung)
Slovenija
Španjolska
Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
U ostalim državama članicama Europske unije hrvatski građani imaju slobodan pristup tržištu rada, bez potrebe ishođenja radne dozvole. Informacije o mobilnosti radnika, trenutno otvorenim radnim mjestima te uvjetima rada i života u 32 europske zemlje, kao i o mogućnostima obrazovanja mogu se pronaći na portalu EURES.